Cầu treo dân sinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại Nà Chạp, Bắc Kạn
14:20 - 19/03/2021 141

Năm 2014 tỉnh Bắc Kạn được đầu xây mới 07 cầu treo nằm trong Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh bảo đảm an toàn giao thông tại 28 tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 3 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm đại diện chủ đầu tư. Hiện tại có 03 cầu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng là cầu treo Chợ Mới ở thị trấn Chợ Mới (Chợ Mới); cầu treo Nà Đán ở xã Đôn Phong (Bạch Thông) và cầu treo ở xã Cao Tân (Pác Nặm).

Nằm trong Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh bảo đảm an toàn giao thông tại 28 tỉnh phía bắc, miền Trung và Tây Nguyên, tỉnh Bắc Cạn được xây dựng bẩy cầu, do Ban Quản lý dự án 3 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sự nghiệp đường bộ (Sở GTVT Bắc Cạn) được giao trực tiếp giải quyết công việc tại hiện trường.

Với việc được đầu tư xây mới 07 cầu treo dân sinh, sau khi hoàn thành sẽ giúp cho người dân các địa phương có cầu đi lại được an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Vì thế, Ban Quản lý dự án sự nghiệp đường bộ (Sở Giao thông - Vận tải) - đơn vị được giao trực tiếp giải quyết công việc tại hiện trường và chính quyền các địa phương cần tập trung khắc phục các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các cầu treo còn lại vào sử dụng./.

Theo Trần Tuyến - Báo Bắc Kạn

Scroll