Trang chủ » Ngôn từ » Chua xót hay chua sót? Đâu là từ đúng chính tả Tiếng Việt?